Bliv medlem af biograf foreningen

Udfyld og indsend formularen

Personligt medlemskab 100 kr. årligt
eller Familiemedlemsskab 250 kr. årligt
Jeg overfører beløb til konto 0828 0000403547 *
Jeg vil gerne være aktiv i gruppen som varetager billet-salg
Café-salg
Film-visning (operatør)
Film-planlægning (Filmgruppen)
Rengøring

Hvad vil det sige at være aktiv i biografen

Ringe Bio bliver udelukkende drevet af frivillige. Man kan være frivillig på følgende områder:

  •  - Operatør
  •  - billetsalg
  •  - café
  •  - rengøring
  •  - bygning
  •  - filmgruppe
  •  - børne- og ungdomsfilmgruppen (en del af filmgruppen)
  •  - PR (en del af filmgruppen)

og for hver gruppe vælger gruppen en koordinator/formand.

Som frivillig skal du være medlem af biografforeningen Ringe Bio. Hvis du er interesseret i at være frivillig skal du rette henvendelse til et bestyrelsesmedlem eller udfylde formularen her på hjemmesiden.

Når du starter som frivillig vil du oftest mødes i biografen med den person, som koordinerer det opgavefelt man er interesseret i for at få nogle flere detaljer om arbejdet og om foreningen Ringe Bio.

Hvis du efter den indledende samtale synes det er noget for én, vil der være en oplæring indenfor området, og du bliver oprettet på biografens interne hjemmeside, hvor også vagtplanen ligger. Du er ikke forpligtet til et bestemt antal vagter, men det er vigtigt, at du holder din viden og rutine vedlige og derfor har vagter med jævne mellemrum. Ønsker du at holde en pause i sit frivillige arbejde, skal på ferie o.l. undlader du bare at skrive dig på vagter. Det er med andre ord et frit men forpligtende fællesskab.

De frivillige får ingen løn, men du modtager hvert halve år et antal fribilletter i forhold til hvor mange vagter du har haft.

I foreningen gør vi en del ud af det sociale samvær. Det er naturligvis helt frivilligt, men den første fredag i måneden mødes vi en times tid til fredagsbar, hvor vi hygger og udveksler informationer. Vi holder også sommerfest og julefrokost for de aktive medlemmer.